Llinellau amser ar gyfer etholiad

Etholiadau llywodraeth leol

Mae Rheolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru a Lloegr) 2006 yn pennu'r llinellau amser ar gyfer etholiadau sirol a bwrdeistref sirol. Mae Rheol 1 yn amlinellu'r canlynol:

Trafodion Amser
Cyhoeddi hysbysiad o etholiad Heb fod yn hwyrach ma'r pumed diwrnod ar hugain cyn diwrnod yr etholiad
Cyflwyno papurau enwebu Heb fod yn hwyrach na phedwar o'r gloch yn y prynhawn ar y pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn diwrnod yr etholiad 
Cyhoeddi datganiad o ran y personau a enwebwyd Heb fod yn hwyrach na phedwar o'r gloch yn y prynhawn ar y deunawfed diwrnod cyn diwrnod yr etholiad
Cyflwyno hysbysiadau ynghylch tynnu ymgeisyddiaeth yn ôl Heb fod yn hwyrach na phedwar o'r gloch yn y prynhawn ar y pedwerydd diwrnod cyn diwrnod ar bymtheg cyn diwrnod yr etholiad 
Hysbysiad o bleidlais Heb fod yn hwyrach na'r chweched diwrnod cyn diwrnod yr etholiad 
Pleidleisio Rhwng saith o'r gloch yn y bore a deg o'r gloch yn y nos ar ddiwrnod yr etholiad 

Mae Rheol 1 o Reolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) (Cymru a Lloegr) 2006 yn pennu'r un amserlen ar gyfer etholiadau cynghorau tref a chymuned.

Bydd y llinell amser uchod yn berthnasol ar gyfer etholiadau llywodraeth leol cyffredin ac isetholiadau.

Etholiadau’r Cynulliad

Mae Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) 2007 yn pennu'r llinellau amser ar gyfer etholiadau’r Cynulliad. Mae Rheol 1 (yn Atodlen 5) yn amlinellu'r canlynol:

Trafodion  Amser
Cynhoeddi hysbysiad o etholiad Heb fod yn hwyrach na'r pumed diwrnod ar hugain cyn diwrnod yr etholiad
Cyflwyno papurau enwebu Rhwng deg o'r gloch yn y bore a phedwar o'r gloch yn y prynhawn ar unrhyw ddiwrnod yn dilyn dyddiad cyhoeddi hysbysiad o etholiad ond heb fod yn hwyrach na'r pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn diwrnod yr etholiad 
Cyhoeddi datganiad o ran y personau a enwebwyd Heb fod yn hwyrach na phedwar o'r gloch yn y prynhawn ar y deunawfed diwrnod cyn diwrnod yr etholiad
Cyflwyno hysbysiadau ynghylch tynnu ymgeisyddiaeth yn ôl Heb fod yn hwyrach na phedwar o'r gloch yn y prynhawn ar y pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn diwrnod yr etholiad 
Hysbysiad o bleidlais Gyda chyhoeddi datganiad o ran y personau a enwebwyd (Rheol 32) 
Pleidleisio Rhwng saith o'r gloch yn y bore a deg o'r gloch yn y nos ar ddiwrnod yr etholiad

Dylid nodi mai'r rhain yw'r amserlenni gofynnol. Gall hysbysiad o bleidlais gael ei gyhoeddi yn gynt o lawer. Gall y gwaith paratoi ar gyfer etholiad ddigwydd yn gynt o lawer na'r uchod hefyd er enghraifft os oes angen argraffu papurau pleidleisio neu os oes angen dewis ymgeiswyr ar gyfer pleidiau gwleidyddol.

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn