Tribiwnlysoedd

Yn sgil y Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, mae system gydlynus unigol o dribiwnlysoedd sy’n gweithio o fewn yr un fframwaith (er bod y Tribiwnlys Cyflogaeth yn eistedd y tu allan i’r system unedig hon).  Mae tribiwnlysoedd wedi’u rhannu’n fras rhwng Tribiwnlys Haen Gyntaf sy’n clywed achosion yn y gwrandawiad cyntaf, ac Uwch Dribiwnlys sy’n clywed apeliadau o’r Tribiwnlys Haen Gyntaf. Mae’r Tribiwnlys Haen Gyntaf a’r Uwch Dribiwnlys wedi’u rhannu’n nifer o siambrau arbenigol. O’r Uwch Dribiwnlys, mae posibilrwydd o apelio i’r Llys Apêl ac oddi yno i’r Goruchaf Lys wedyn. Yn ogystal â’r llwybrau apelio hyn, mae tribiwnlysoedd yn destun adolygiad barnwrol.

Dyma ddolen gyswllt i siart strwythur ar gyfer y system tribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn