Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddrafftio Deddfwriaeth

Mae'r Swyddfa'r Cwnsleriaid Deddfwriaethol, sy'n rhan o'r Llywodraeth Cymru, yn drafftio deddfau Cymreig. Mae cwnsleriaid deddfwriaethol yn gyfreithwyr sy'n arbenigo mewn paratoi deddfwriaeth y bwriedir ei gwneud yn gyfraith.

Mae'r Canllawiau ar Ddrafftio Deddfwriaeth yn nodi'r prif egwyddorion a thechnegau y mae Llywodraeth Cymru'n eu defnyddio wrth ddrafftio'i deddfwriaeth.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn