Enghreifftiau o ystyriaethau perthnasol

Ym mhob achos, mae’n ddoeth i’r penderfynwr ystyried:

  • unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol unigolyn
  • unrhyw ganllawiau statudol neu anstatudol perthnasol
  • datganiadau polisi’r llywodraeth (e.e. cod ymarfer statudol neu gylchlythyr y llywodraeth)
  • polisïau’r penderfynwr
  • cyngor gan swyddogion y penderfynwr
  • yr ymateb i unrhyw ymgynghoriad ar y penderfyniad 
  • unrhyw sylwadau gan y penderfynwr am y penderfyniad.

Gall awdurdodau cyhoeddus ystyried eu hadnoddau cyfyngedig dan rai amgylchiadau hefyd.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn