A oes rhaid i’r penderfynwr roi rhesymau am ei benderfyniad?

Gall fod gofyn i awdurdodau cyhoeddus roi rhesymau am eu penderfyniadau. Gall y gofynion gael eu pennu gan ddeddfwriaeth, neu efallai y bydd y Llys yn dod i’r casgliad bod gofynion o’r fath lle mae angen rhesymau er lles tegwch.

Nid oes un rheol bendant ynghylch pa mor fanwl y mae’n rhaid i’r rhesymau fod. Fodd bynnag, rhaid i’r rhesymau a roddir fod yn ddealladwy ac yn ddigonol ym mhob achos, a rhaid iddynt fod yn ddigonol i’r partïon allu deall mewn termau eang pam y gwnaed y penderfyniad.

Gall y Llys ddileu penderfyniad y mae’n ystyried ei fod yn annheg o ganlyniad i fethiant i roi rhesymau.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn