A oes unrhyw gyfyngiadau eraill ar bwerau penderfynwyr?

Rhaid i benderfynwyr gydymffurfio hefyd â chyfyngiadau a gofynion mewn deddfwriaeth arall (sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth) a’r egwyddorion cyfraith gyhoeddus cyffredinol a drafodir yn y canllawiau hyn. Mae hyn, er enghraifft, yn atal awdurdod cyhoeddus rhag gwneud penderfyniad sy’n groes i gyfraith yr UE neu hawliau sy’n cael eu diogelu gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.  Mae gofyn i awdurdodau cyhoeddus gydymffurfio hefyd â’r ystyriaethau eraill, nodwyd yma:

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn