Cyfrannwr

Angus Evers

King & Wood Mallesons
Mae Angus yn arbenigo mewn cyfraith amgylcheddol ac iechyd a diogelwch, gyda ffocws ar y sectorau ystâd, ynni a seilwaith. Tra’n gweithredu ar gyfer datblygwyr eiddo, cwmnïau gweithgynhyrchu, gweithredwyr a datblygwyr cyfleusterau ynni a seilwaith, a sefydliadau yn y sector cyhoeddus, mae Angus yn cwmpasu meysydd megis tir halogedig, rheoli gwastraff, rheoli asbestos, cyfrifoldeb y cynhyrchydd, sŵn, masnachu allyriadau, ynni adnewyddadwy, a dal a storio carbon.

Erthyglau gan Angus Evers