Diwylliant

Mae gan Lywodraeth Cymru swyddogaethau cyllido, cynghori a chefnogi amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau, a chyrff eraill sy'n gyfrifol am hyrwyddo a diogelu diwylliant yng Nghymru. Mae adran 61 o'r Government of Wales Act 2006 yn rhoi pŵer eang i Weinidogion Cymru gefnogi ystod eang o agweddau ar ddiwylliant. 

Mae Llywodraeth Cymru yn gosod blaenoriaethau strategol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru ac yn goruchwylio gweithgareddau Cyngor Celfyddydau Cymru o ran cyllido, gweithredu a rheoli polisi celfyddydau. Mae'n darparu cyllid i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae CADW yn rhan o Lywodraeth Cymru a chanddo rôl o ddiogelu amgylchedd hanesyddol Cymru.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn