Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol (yn gyffredinol) gymhwysedd deddfwriaethol i basio deddfau mewn perthynas â'r iaith Gymraeg. Fodd bynnag, ni all basio deddfau mewn perthynas â defnyddio'r Gymraeg yn y llysoedd (gweler y ddarpariaeth ym mharagraff 198 Rhan 3 Atodlen 7A i'r Government of Wales Act 2006).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn