Cyfraith etholiadol

Mae peth o'r cynnwys ar y tudalennau hyn yn cael ei adolygu a byddant yn cael eu diweddaru cyn bo hir.

Yn y Deyrnas Unedig, etholiadau yw'r broses o ddewis aelod o gorff neu bersonau cynrychioliadol.

Yn y Deyrnas Unedig, yn dibynnu ar ble rydych yn byw, efallai y gallwch bleidleisio mewn etholiadau ar gyfer Tŷ'r Cyffredin (a elwir yn etholiadau seneddol), llywodraeth leol, Senedd Ewrop, Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon, Senedd Cymru, ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throseddu ac ar gyfer meiri lleol.

Yn achlysurol, cynhelir refferenda cenedlaethol a lleol er mwyn gofyn cwestiwn neu gyfres o gwestiynau i'r etholwyr yn uniongyrchol.

Mae'r tudalennau canlynol yn canolbwyntio ar etholiadau datganoledig Cymru (h.y. etholiadau llywodraeth leol ac etholiadau Senedd Cymru).