Gofal cymdeithasol

Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol o ran darparu gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion a phlant, a chefnogaeth i ofalwyr. Mae eu swyddogaethau’n ymestyn i ddarparu gofal ar gyfer y rhai sydd ag anghenion iechyd meddwl, ar gyfer pobl anabl ac i blant sydd angen eu cymryd i mewn i ofal yr awdurdod lleol. Mae awdurdodau lleol hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau mabwysiadu, ac am ymchwilio ac ymyrryd er mwyn amddiffyn plant rhag camdriniaeth ac esgeulustod.

Deddfwriaeth allweddol
Rhestr o ddeddfwriaeth ac is-ddeddfwriaeth allweddol