Tai

Mae maes tai wedi’i ddatganoli i Gymru ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu’r cyflenwad a’r dewis o dai, gwella ansawdd tai a gwella gwasanaethau tai a chymorth tai.

Mae cyfraith tai yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys telerau tenantiaethau preswyl, ansawdd a diogelwch tai a darparu tai cymdeithasol a llety ar gyfer pobl ddigartref.

Mae'r rhan yma o'r wefan yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd a bydd y cynnwys ar gael yn fuan.