Dal a storio carbon

Mae Cynllun Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd yn system gapio a masnachu y mae'r DU yn cymryd rhan ynddi.

Mae'r elfen capio yn cyfyngu ar feintiau'r nwyon tŷ gwydr y gellir eu hallyrru gan y gosodiadau aelod-wladwriaeth a gwmpesir gan y cynllun. Bydd y cap yn cael ei leihau yn raddol. Rhoddir lwfansau allyriadau i weithredwyr gosodiadau: rhai am ddim, rhai trwy arwerthiant, ac mae rhai ar gael i'w dyrannu i newydd-ddyfodiaid. Mae'r elfen masnachu yn caniatáu gweithredwyr i fasnachu eu lwfansau. Ar ôl bob blwyddyn, rhaid i weithredwyr ildio digon o lwfansau allyriadau i gwmpasu eu hallyriadau; fel arall, gosodir dirwyon trwm er mwyn adlewyrchu'r ffaith fod y gweithredwr wedi mynd y tu hwnt i’w derfyn wedi'i gapio.

Rheolir cadw at y cap, ildio lwfansau allyriadau, a rhagnodi gosodiadau a gweithredwyr sy'n cael eu dal gan y cynllun gan ddeddfwriaeth y DU.

Deddfwriaeth allweddol

Is-ddeddfwriaeth allweddol

• Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme (Amendment) and National Emissions Inventory Regulations 2005 (SI 2005/2903) (as amended)
• Community Emissions Trading Scheme (Allocation of Allowances for Payment) Regulations 2012 (SI 2012/2661)
• Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2012 (SI 2012/3038) (as amended)

Deddfwriaeth allweddol yr Undeb Ewropeaidd

• Directive 2003/87 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
• Directive 2004/101 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms
• Directive 2008/101 amending Directive 2003/87 so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
• Directive 2009/29 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn