Coedwigaeth

Mae gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â choedwigaeth (gweler GoWA 2006, Atodlen 7, para. 1).

Yn hanesyddol, gosodwyd y cyfrifoldebau am goedwigaeth ar y Comisiynwyr Coedwigaeth, adran anweinidogol y llywodraeth a sefydlwyd gan y Forestry Act 1919. Yn dilyn datganoli, Comisiynwyr Coedwigaeth Cymru gymerodd y cyfrifoldebau hyn yng Nghymru ar y cychwyn.

Mae'r gyfraith sy'n ymwneud â choedwigaeth yn gyffredinol i'w chanfod yn y Forestry Act 1967. Yn gyffredinol, mae cyfraith coedwigaeth yn ymwneud â datblygu coedwigo (gan gynnwys torri coed), cynhyrchu a chyflenwi pren a chynhyrchion eraill y goedwig, a sefydlu a chynnal a chadw cyflenwad digonol wrth gefn o goed sy'n tyfu. Mae hefyd yn ymwneud â diogelu coed rhag afiechydon a phlâu, sy'n faes a reolir gan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd.

Ers 2013 cyflawnwyd swyddogaethau coedwigaeth yng Nghymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Mae gan CNC ddyletswydd gyffredinol i hybu coedwigaeth, datblygiad coedwigoedd a chynhyrchu a chyflenwi pren a chynhyrchion eraill o goedwigoedd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gorff statudol a sefydlwyd gan y Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012/1903. Mae ganddo amrywiaeth o swyddogaethau gafodd eu trosglwyddo iddo gan y Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013/755. Mae'r gorchymyn hwn yn diwygio nifer fawr o ddarpariaethau deddfwriaethol drwy gyfeirio at Cyfoeth Naturiol Cymru yn lle cyfeirio at y Comisiynwyr Coedwigaeth.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn