Cwympo Coed

Mae Rhan 2 y Forestry Act 1967 (adrannau 9 - 36) yn ymwneud â chwympo coed. Mae angen cael trwydded cwympo coed ar gyfer cwympo coed sy'n tyfu (adran 9(1)). Yng Nghymru, Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n cyhoeddi'r drwydded cwympo coed.  Mae'r gofyniad am drwydded yn amodol ar eithriadau amrywiol, sydd wedi eu cynnwys yn adrannau 9(2), (3) a (4). 

Mae cwympo coeden heb drwydded yn drosedd (adran 17). Mae'r gosb naill ai'n ddirwy heb fod yn fwy na lefel 4 ar y raddfa safonol, neu ddwywaith y swm y mae'r llys yn ei ystyried yw gwerth y goeden, pa un bynnag yw'r swm mwyaf.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn