Y diwydiant dŵr

Mae ochr y diwydiant dŵr yn canolbwyntio ar reoleiddio ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth ac mae’r ddeddfwriaeth yn ymwneud ag ardaloedd yr ymgymerwyr hynny, boed yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru (lle mae’n fater i Lywodraeth Cymru) neu’n gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr (lle mae’n fater i Lywodraeth y DU).

Cyflenwyr dŵr trwyddedig

Gall cwsmeriaid nad ydyn nhw’n gwsmeriaid preswyl ac sy’n debyg o ddefnyddio o leiaf 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn  ddewis eu cyflenwr dŵr o ystod o gwmnïau newydd. Gall cwmnïau newydd gyflenwi dŵr i gwsmeriaid sy’n gymwys unwaith maent wedi cael trwydded gan Ofwat. Gallant wneud hyn mewn un o ddwy ffordd:

Trwydded werthu – trwydded i gyflenwi dŵr ar gyfer prynu cyflenwad mawr o ddŵr gan gwmni dŵr penodedig a defnyddio ei system gyflenwi i gludo dŵr i dai cwsmeriaid.

Trwydded gyfun – cludo dŵr i gwsmeriaid cymwys drwy system gyflenwi cwmni dŵr penodedig.

Gall cwmnïau dwr sefydledig sydd wedi eu penodi dan y Water Industry Act 1991 gystadlu drwy sefydlu cwmnïau cyswllt. Bydd eu trwydded yn caniatáu iddynt weithredu unrhyw le yng Nghymru a Lloegr, heblaw o fewn system gyflenwi eu cwmni dŵr cyswllt

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn