Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Mae gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â chyflenwi dŵr, rheoli adnoddau dŵr (gan gynnwys cronfeydd dŵr), ansawdd dŵr a chynrychioli defnyddwyr gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.

Ond nid oes gan y Cynulliad gymhwysedd i wneud unrhyw beth sydd o fewn y rhestr o eithriadau canlynol:

  • penodi a rheoleiddio unrhyw ymgymerwr dŵr nad yw ei ardal yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru;
  • trwyddedu a rheoleiddio unrhyw gyflenwr dŵr, ar wahân i reoleiddio gweithgareddau trwyddedig sy’n defnyddio system gyflenwi ymgymerwr dŵr y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru.

Mae’r eithriadau hyn yn cydnabod fod y diwydiant dŵr wedi ei drefnu yn ôl ymgymerwyr nad yw eu hardaloedd yn cyfateb i’r ffin ddaearyddol rhwng Cymru a Lloegr. Yn hytrach, mae ardaloedd rhai ymgymerwyr ar ddwy ochr y ffin. Y bwriad yw i’r ymgymerwyr y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru gael eu llywodraethu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a chaiff y bwriad yma ei adlewyrchu’n gyffredinol hefyd yn y ffordd mae pwerau Gweinidogion wedi eu rhoi (hynny yw, mae gan Weinidogion Cymru swyddogaethau sy’n ymwneud ag unrhyw ymgymerwr y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn