Sefydliad Dynodedig

Mae adran 129 o'r Education Reform Act 1988 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ddynodi sefydliadau penodol fel rhai sy’n gymwys i dderbyn cyllid gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). 

Er mwyn cael ei ddynodi yn y modd hwn, mae’n rhaid i sefydliad fodloni un o’r meini prawf canlynol:

  • mae dros 55 y cant o’r rhai sydd wedi ymrestru’n llawn amser yn y sefydliad yn fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau addysg uwch;
  • mae’n cael ei gynnal gan gwmni sy’n olynu corfforaeth addysg uwch, neu bydd hynny’n digwydd yn y dyfodol.

Mae 'cwmni sy’n olynu corfforaeth addysg uwch' ('successor company to a higher education corporation') yn gwmni y mae pob un o’i sylfaenwyr yn aelodau o gorfforaeth addysg uwch sydd wedi’i diddymu drwy orchymyn ac sydd ag erthyglau elusennol yn unig sy’n cynnwys cynnal y sefydliad a gynhaliwyd gan y gorfforaeth flaenorol.

Bydd gan sefydliad dynodedig (ac eithrio un a gynhelir gan gwmni) offeryn ac erthyglau llywodraethu, ac mae’n rhaid i’r Cyfrin Gyngor eu cymeradwyo.

Os yw sefydliad dynodedig yn cael ei gynnal gan gwmni, mae’n rhaid i erthyglau cymdeithasu’r cwmni gynnwys darpariaeth ar gyfer corff llywodraethu'r sefydliad (offeryn y llywodraeth) ac ar gyfer arweiniad y sefydliad (erthyglau'r llywodraeth).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn