Sefydliadau addysg bellach

Mae Adran 91 o’r Further and Higher Education Act 1992 (FHEA 1992) yn diffinio 'sefydliadau o fewn y sector addysg bellach' at ddibenion holl Ddeddfau Addysg* fel:

  • sefydliadau sy’n cael eu rhedeg gan gorfforaethau addysg,
  • sefydliadau dynodedig at ddibenion Rhan 1 o FHEA 1992
  • colegau chweched dosbarth (Lloegr yn unig).

Mae rhestr o holl sefydliadau addysg bellach Cymru ar gael yma.

Mae sefydliadau addysg bellach yn cael eu hariannu’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru ond gallant hefyd godi eu refeniw eu hunain ar wahân. Mae Adran 35 o’r Learning and Skills Act 2000 yn caniatáu i Weinidogion Cymru gyflwyno amodau a thelerau ar ddarparu adnoddau ariannol i sefydliadau addysg bellach, gan gynnwys amod dan adran 35(3) bod sefydliad yn codi ffioedd am ddarparu addysg a hyfforddiant.

Yn ogystal â darparu addysg bellach, gall sefydliadau’r sector addysg bellach ddyfarnu graddau sylfaen os ydynt yn gymwys i wneud hynny gan y Cyfrin Gyngor dan adran 76 o FHEA 1992.

*Gweler y sylwadau’n ymwneud â’r term 'Education Acts' yn yr arolwg addysg.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn