Cyfrifoldebau awdurdodau lleol

Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol wrth fynd i'r afael ag anghenion gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion a phlant. Mae'r rôl hon wedi'i nodi mewn nifer o statudau. Mae cyfrifoldebau'r awdurdodau lleol mewn perthynas â gofal cymdeithasol yn ymestyn i'r meysydd hyn:

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn