Skip to main content

Cwcis ar Gyfraith Cymru

Defnyddio cwcis gan LLYW.CYMRU

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu hanfon i'ch cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol gan y gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Maent yn helpu i wneud i wefannau weithio'n well a darparu gwybodaeth i berchnogion y safle.

Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis iaith i wybod pa iaith yr hoffech i'r wefan gael ei harddangos i chi ynddi a chwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr tra byddant ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan, gallwn wella'r llywio a'r cynnwys er mwyn diwallu anghenion pobl yn well.

Mae’r gwybodaeth a gesglir gan LLYW.CYMRU yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, porwr a system weithredu. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol. Y cwcis rydym yn eu defnyddio ar ein gwefan yw:

Cwci
Diben
Dod i ben

Language version

Y system rheoli cynnwys sy’n creu’r cwci hwn ac mae’n hanfodol er mwyn i’r wefan ddangos yn yr iaith gywir.

Pan fyddwch yn cau eich porwr

Session Tracking

Er mwyn olrhain sesiwn pan fo'r cwcis wedi'u diffodd. Mae hyn yn caniatáu i'r porwr gadw eich sesiwn.

Ar diwedd y sesiwn

GoogleAnalytics

Caiff y cwci hwn ei ddefnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio'n gwefan. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys gwybodaeth ddemograffig, nifer yr ymwelwyr â'r wefan, a ydyn nhw wedi ymweld â'r wefan o'r blaen, a'r tudalennau y maen nhw'n ymweld â nhw.

2 flynedd

CookieControl

Mae’r cwci hwn yn cofnodi a yw defnyddiwr wedi derbyn y defnydd o gwcis ar ein gwefan.

10 awr

Mae porwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org.

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i helpu i fonitro gweithgarwch defnyddwyr, ac i nodi ble y gellir gwneud gwelliannau i'r wefan. Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu'ch cyfeiriad) a fyddai'n gallu eich adnabod.

Mae cwcis Google Analytics yn wasanaeth ar y we a ddarperir gan Google Inc. ('Google') ac yn helpu i gasglu a dadansoddi gweithgarwch defnyddwyr. Bydd y wybodaeth a gesglir am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP dienw) yn cael ei throsglwyddo i weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau, a'u storio arnynt. Gweler polisi preifatrwydd Google, a Thelerau Gwasanaeth Google am wybodaeth fanwl.

Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau gweithgarwch defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo'n ofynnol i wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fo trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir yn flaenorol. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Nodwch, os yw cwcis wedi'u hanalluogi, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio swyddogaeth lawn y wefan hon. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Cyhoeddwyd gyntaf
Diweddarwyd diwethaf
12 Ionawr 2022