Skip to main content

Cyfansoddiad a llywodraeth

Yn esbonio'r trefniadau ar gyfer llywodraethu a deddfu yng Nghymru.

Diwylliant

Gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol, yr iaith Gymraeg a chwaraeon.

Economi a datblygu

Yn cynnwys gwybodaeth am gyfraith trafnidiaeth, cynllunio a thwristiaeth.

Gwasanaethau cyhoeddus

Darparu gwybodaeth am addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, tai a thân ac achub.

Yr amgylchedd

Dysgwch fwy am y gyfraith o amaethyddiaeth hyd at wastraff.

Ynglŷn â Chyfraith Cymru

Mae Cyfraith Cymru yn rhoi gwybodaeth ac esboniad am gyfraith Cymru a chyfansoddiad Cymru. Ochr yn ochr â throsolwg o gyfraith Cymru ceir sylwebaeth fanylach ar bynciau fel tai, trafnidiaeth, cynllunio, iechyd a gofal cymdeithasol.

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal y safle ac rydym yn ymdrechu i'w ddiweddaru. Mae cynnwys pellach yn cael ei gynhyrchu a fydd yn cynnwys erthyglau a ysgrifennwyd gan ystod o gyfranwyr, pob un yn arbenigwr yn eu meysydd. Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu.

Nid yw cynnwys y wefan hon yn gyngor cyfreithiol ac fe'u darperir at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth a roddir yn y wefan hon (heb gynnwys logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.

Dyfodol cyfraith Cymru
Rhaglen Llywodraeth Cymru i wella hygyrchedd Cyfraith Cymru 2021 i 2026.
Cyfranwyr
Gweler erthyglau cyhoeddedig gan ein cyfranwyr