Skip to main content

Cysylltu â ni

Mae Cyfraith Cymru esbonio ac yn darparu gwybodaeth am gyfraith a chyfansoddiad Cymru. Nid yw cynnwys y wefan hon yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol ac fe'i darperir fel gwybodaeth gyffredinol yn unig.

Isod mae rhestr o sefydliadau yng Nghymru a allai roi cyngor ar faterion cyfreithiol:

Ewch i'r telerau ac amodau i weld ymwadiad llawn o gynnwys gwefan Cyfraith Cymru.

Os hoffech drafod unrhyw gynnwys ar y wefan hon, dylid cyfeirio pob ymholiad at SwyddfaCodauDeddfwriaethol@llyw.cymru

Rydym bob amser yn chwilio am erthyglau ategol i'w hychwanegu at y safle i helpu i esbonio'r gyfraith yng Nghymru. Os oes gennych arbenigedd mewn maes penodol a’ch bod yn awyddus i ysgrifennu erthygl ar gyfer y wefan, anfonwch e-bost at SwyddfaCodauDeddfwriaethol@llyw.cymru yn crynhoi cynnwys yr erthygl yr hoffech ei chyfrannu ac yn rhoi crynodeb byr o'ch cefndir.
 

Cyhoeddwyd gyntaf
Diweddarwyd diwethaf
18 Gorffennaf 2023