Skip to main content
llun ddu a gwyn o berson yn postio'i bapur pleidleisio mewn blwch

Cyfraith etholiadol

Crynodeb o'r broses etholiadol gan gynnwys sut a phryd i gynhelir etholiadau a sut i gofrestru.

Baneri'r UE y tu allan i senedd yr UE ym Mrwsel

Ymadawiad y DU o'r UE 

Dysgwch fwy am gyfraith yr UE a ddargedwir, fframweithiau cyffredin a Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020.

Senedd Cymru

Deddfu yng Nghymru

Swyddogaeth Llywodraeth Cymru, Senedd Cymru a Llywodraeth y DU a'r gwahanol fathau o gyfraith.