Skip to main content
golygfa o'r awyr o olion castell ac afon

Dŵr

Defnyddio dŵr, y diwydiant dŵr, adnoddau dŵr ac ansawdd.

2 ddyn a phlentyn yn pysgota yn y môr

Pysgodfeydd

Y gyfraith sy'n ymwneud â physgota dŵr croyw a physgota môr.

golygfa o goed o'r ddaear

Coedwigaeth

Y gyfraith sy'n ymwneud â choedwigaeth a Chyfoeth Naturiol Cymru.

rhes o bic ar y maen

Bwyd

Deddfwriaeth allweddol ar fwyd a diod.

golygfa o'r arfordir o'r awyr

Morol

Cadwraeth ac ansawdd a diogelu’r amgylchedd morol.

pâl gyda physgod yn ei big

Cadwraeth Natur

Sut rydym yn gwarchod anifeiliaid, planhigion a chynefinoedd gwyllt.

bin sbwriel cyhoeddus llawn wedi'i amgylchynu gan fagiau ychwanegol o sbwriel

Gwastraff

Ailgylchu a sut rydym yn rheoli sbwriel a gwastraff.