Skip to main content

Clare Hardy

Mae Clare Hardy yn uwch-gydymaith yn Geldards LLP sy'n cynghori cyrff cyhoeddus yng Nghymru ar amrywiaeth o faterion, gan gynnwys pwerau, llywodraethu, materion cyfansoddiadol, safonau ymddygiad, datgelu gwybodaeth, caffael cyhoeddus, rheoli cymhorthdal, cyfraith llywodraeth leol a chyfraith gyhoeddus arall.

Cyhoeddwyd gyntaf
18 Awst 2021
Diweddarwyd diwethaf
12 Gorffennaf 2023

Cyfraniadau