Skip to main content

Toby Girdler

Mae Toby yn gyfreithiwr dan hyfforddiant yn nhîm Eiddo Masnachol Capital Law, a ymunodd ag ef ar ôl astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae gan Toby brofiad o weithio mewn cwmnïau cyfraith fasnachol a llysoedd lleol, yng Nghaerdydd a Chernyw. Mae ei waith yn cynnwys ymchwilio i deitlau a chynnal ymchwil mewn perthynas â chynllunio adeiladu, llofnodi gweithredoedd yn electronig, a chyfraith tai.
 

Cyhoeddwyd gyntaf
12 Ebrill 2022
Diweddarwyd diwethaf
12 Gorffennaf 2023

Cyfraniadau