Skip to main content

Gofal cymdeithasol

Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol o ran darparu gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion a phlant, a chefnogaeth i ofalwyr. Mae eu swyddogaethau’n ymestyn i ddarparu gofal ar gyfer y rhai sydd ag anghenion iechyd meddwl, ar gyfer pobl anabl ac i blant sydd angen eu cymryd i mewn i ofal yr awdurdod lleol. Mae awdurdodau lleol hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau mabwysiadu, ac am ymchwilio ac ymyrryd er mwyn amddiffyn plant rhag camdriniaeth ac esgeulustod.

Deddfwriaeth gofal cymdeithasol allweddol
Rhestr o ddeddfwriaeth ac is-ddeddfwriaeth allweddol
Cyhoeddwyd gyntaf
Diweddarwyd diwethaf
06 Hydref 2021